Spring naar inhoud

Bijlage 6: Informatie over de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Bevoegd gezag nummer

Statutaire naam

Juridische vorm

KvK nummer

Sector

00010 - 21PE

Erasmus Universiteit Rotterdam

Publiekrechtelijke Rechtspersoon

24495550

Wetenschappelijk onderwijs

Statutair adres

Straatnaam

Postcode

Vestigingsplaats

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA

Rotterdam

Correspondentieadres

Postbusnummer

Postcode

Plaats

Telefoon

Internetsite

1738

3000 DR

Rotterdam

(010) 408 1111

www.eur.nl

Contactpersoon

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

dr. P.J. Jellema

Hoofd Corporate Planning & Control

(010) 408 1692

pieter.jellema@eur.nl

Gegevens accountant

Naam van het accountantskantoor

Naam van de accountant

Deloitte

G. Straatman R.A.

Volgend hoofdstuk: Bijlage 7: Lijst van afkortingen