Spring naar inhoud

Bijlage 2: Laureaten en prijswinnaars

Laureaten en prijswinnaars

Eredoctoraten Dies Natalis

Prof. Esther Duflo (MIT, VS) ontving een eredoctoraat uit handen van de erepromotoren prof. dr. Olivier Marie en prof. dr. Dinand Webbink voor haar onderzoek over armoedebestrijding. Extra bijzonder is dat zij vlak daarvoor de Nobelprijs voor de Economie kreeg toegekend, terwijl de Dies dit jaar in het teken stond van prof. dr. Jan Tinbergen, die vijftig jaar eerder de Nobelprijs ontving.

Prof. dr. Dani Rodrik (Harvard University) ontving een eredoctoraat op voordracht van het International Institute of Social Studies. Erepromotoren waren prof. dr. Mansoob Murshed en prof. dr. Peter van Bergeijk. De hoogleraar International Political Economy van de Ford Foundation publiceerde veelvuldig over economische ontwikkeling, internationale economie en politieke economie. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op werkgelegenheid en economische groei, zowel in ontwikkelingslanden als in landen met hoog ontwikkelde economieën. 

Onderwijsprijs

Prof. dr. Han Smit won in 2019 de Onderwijsprijs en kreeg deze uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2019-2020. Han Smit werkt sinds 2001 bij de faculteit Erasmus School of Economics en is momenteel hoogleraar Corporate Finance. Hij geeft onderwijs in Corporate Finance en is visiting fellow bij NIAS (Netherlands Institute of Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences). Zijn enthousiasme en motiverende manier van onderwijs geven, maken Han Smit een zeer gewaardeerd docent.

Onderzoeksprijs

Dr. Carlos Riumallo Herl won de Onderzoeksprijs 2019 en kreeg deze uitgereikt tijdens de Opening Academisch Jaar 2019-2020. Hij werkt als universitair docent aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (ESE) en doet met name onderzoek naar gezondheidseconomie en de economie van veroudering. Zijn onderzoek is van groot belang voor de samenleving, zowel in Nederland als daarbuiten, maar heeft ook veel impact binnen en buiten de academische wereld.

Prof. G.W.J. Bruinsprijs

De Prof. G.W.J. Bruinsprijs is toegekend aan studente drs. Maeve van den Aakster. Zij doet een onderzoeksmaster Infection & Immunity (Erasmus MC) met een focus op infectieziekten en de overdracht van deze virussen tussen dieren en mensen. In deze context richt Van den Aakster zich specifiek op het vogelgriepvirus. Het doel van haar werk is om te begrijpen welke wilde vogels geïnfecteerd raken met het vogelgriepvirus en of vogels de ziekte kunnen overdragen op kippen of mensen. Deze 'one health approach' maakt een betere voorspelling van uitbraken mogelijk, helpt een epidemie te voorkomen en tijdige interventies te organiseren.

De prijs is vernoemd naar prof. mr. dr. G.W.J. Bruins, in 1913 de eerste hoogleraar en eerste rector magnificus van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool.

Prof. H.W. Lambersprijs

De Prof. H.W. Lambersprijs werd bij de opening van het Academisch Jaar toegekend aan drs. Silvan Licher. Hij rondde in 2016 de master Geneeskunde af. Tijdens zijn studie was hij onderdeel van de Honours Class 2010 van het Erasmus MC. Na het behalen van zijn master begon hij zijn promotietraject bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. Gedurende de eerste periode van zijn promotietraject rondde hij de Masteropleiding Klinische Epidemiologie cum laude af. De jury is onder de indruk van de extra activiteiten die hij tijdens zijn studie heeft ondernomen, bijvoorbeeld de samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde voor studenten die hun kennis over de basale geneeskunde willen verbreden.

De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van 3.500 euro bestemd voor cursussen, workshops, congresbezoek of een extra opleiding zowel nationaal als internationaal. Prof. H.W. Lambers was hoogleraar economie en diverse keren rector magnificus aan de Nederlandse Economische Hogeschool in de periode 1950-1970. De prijs is ingesteld met een donatie van het ARK-Fonds.

Rotterdam Scriptieprijs

Tijdens de opening van het academische jaar reikte burgemeester Aboutaleb de zevende Rotterdam Scriptieprijs 2019 uit aan alumnus bestuurskunde drs. Myrthe van Delden voor haar scriptie over de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Rotterdam Zuid.

FAME Athena Prijs

Dr. Dianne Bevelander, professor in Management Education bij Rotterdam School of Management, is de winnaar van de FAME Athena Award 2019. Zij krijgt deze prijs voor haar tomeloze inzet om vrouwen te laten groeien en om meer vrouwelijke inbreng en invloed te krijgen op belangrijke posities. Zo is zij bijvoorbeeld de oprichter en directeur van het Erasmus Centre for Women and Organisations. 

Professional Services Award 2019

In 2019 zijn de Professional Services Awards (PSA) uitgereikt (voorheen Top Support Awards).
De individuele prijs is uitgereikt aan drs. Adhemare de Rijk, Funding Advisor Research bij ESE en ESPhil. Haar voordracht voor de PSA wordt breed ondersteund door vele wetenschappers en meerdere faculteiten. De jury prees haar rol in deze uitzonderlijke prestatie en heeft met name oog voor de manier waarop zij te werk gaat, namelijk door zich niet te beperken tot één faculteit. Haar inzet maakt het mogelijk dat anderen de Erasmian Values maximaal kunnen uitdragen.
De teamprijs kende de jury toe aan het Wetenschapsknooppunt van de dienst M&C dat wetenschap aantrekkelijk en toegankelijk wil maken voor scholieren. Jaarlijks volgen meer dan 4.000 scholieren uit heel Zuid-Holland een of meer lesprogramma’s aan de EUR. De jury koos met name voor het Wetenschapsknooppunt omdat het initiatief letterlijk over de grenzen van de campus rijkt en verbinding maakt met de stad en de regio.

Laureaten onderzoekssubsidies

Veni

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls en bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers. In 2019 werd aan zeven EUR-wetenschappers een Veni-subsidie toegekend.

Dr. Chen Li  (ESE)

Dr. Bastiaan Ravestein

(ESE)
Dr. Krzysztof Postek (ESE)
Dr. Thomas Lambert (RSM)
Dr. Simone Dalm        (Erasmus MC)
Dr. Pieter van den Berg (RSM)
Dr. Mariëlle Beenackers (Erasmus MC)

Vidi

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls en bedoeld voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht. In 2019 werd aan zes EUR-onderzoekers een Vidi-subsidie toegekend.

Dr. Amanda Brandellero (ESHCC)
Dr. Andreas Alfons  (ESE)
Dr. Jan Stoop (ESE)
Dr. Zhenyu Gao (Erasmus MC)
Dr. Klazina Kooiman (Erasmus MC)
Dr. Qiuwei Pan (Erasmus MC)

Vici

Vici is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls en bedoeld voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen. In 2019 werd aan drie EUR-onderzoekers een Vici-subsidie toegekend.

Dr. Marleen de Bruijne (Erasmus MC)
Dr. ir. Jurgen Marteijn (Erasmus MC)
Prof. dr. Moniek Buijzen (ESSB)

ERC Starting Grant

De ERC Starting Grant ondersteunt jonge toonaangevende toponderzoekers (2-7 jaar na PhD) bij het opzetten van een eigen onderzoeksgroep. In 2019 werd aan één EUR-onderzoeker een ERC Starting Grant toegekend.

Dr. Zhenyu Gao                              (Erasmus MC )

ERC Advanced Grant

De ERC kent Advanced Grants toe aan gevestigde, vooraanstaande academici die een langdurige subsidie nodig hebben om baanbrekend onderzoek te verrichten. In 2019 werd aan één EUR-onderzoeker een ERC Advanced Grant toegekend.

Prof. dr. Jun Borras (ISS)

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Een benoeming is voor vijf jaar. Elk jaar stromen tien leden in en uit. De Jonge Akademie organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. Een aantal jonge EUR-wetenschappers zijn lid van de Jonge Akademie. In 2019 werd prof. dr. Renske Keizer (ESSB) tot nieuw lid gekozen.

KNAW

Lidmaatschap van de KNAW is een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Jaarlijks worden 16 nieuwe leden gekozen. In 2019 behoorden prof. dr. Marion Koopmans (Erasmus MC) en prof. dr. Xandra Kramer (ESL) tot de nieuw gekozen leden.

Marie Curie

De Marie Curie individuele beurzen hebben als doel het verbeteren van de internationale mobiliteit van de ervaren onderzoekers met meer dan vier jaar onderzoekservaring. In 2019 werd aan vier EUR-onderzoekers een Marie Curie fellowship toegekend.

Dr. Laura Ripoll Gonzàlez

(ESHCC)
Dr. Thijs van den Broek (ESHPM)
Dr. Jonathan Mijs (ESSB)
Dr. Paolo Rossini (ESPhil)

EUR Fellowships

Elk jaar biedt de EUR gepromoveerde, veelbelovende EUR-onderzoekers een fellowship aan om hen in de gelegenheid te stellen onderzoek uit te voeren. Deze fellowships gelden voor een periode van maximaal twee jaar. Op deze manier wil de EUR de onderzoekers een extra stimulans bieden. In de ronde 2019 werd aan 10 onderzoekers een EUR Fellowship toegekend.

Dr. Arnab Ray Chaudhuri (Erasmus MC)
Dr. Debby van Riel  (Erasmus MC)
Dr. Debbie van den Berg (Erasmus MC)
Dr. Iris Lansdorp-Vogelaar  (Erasmus MC)
Dr. Bob Roozenbeek (Erasmus MC)
Dr. Alex Genevsky (RSM)
Dr. Menelaos Markakis  (ESL)
Dr. Constanze Binder  (ESPHIL)
Dr. Marieke Meeuwise (ESSB)
Dr. Marcel Jonker  (ESHPM)

Erasmus MC Fellowships

Elk jaar biedt het Erasmus MC jonge gepromoveerde en getalenteerde onderzoekers een fellowship aan voor een onderzoeksperiode van vier jaar. Met deze fellowships kunnen zij hun eigen onderzoekslijn starten of continueren.

Dr. Corine Geurts van Kessel    (Viroscience) 
Dr. Lieke Kros (Neuroscience)
Dr. Julie Nonnekens (Molecular Genetics, Radiology & Nuclear Medicine)
Dr. Ling Oei (Internal Medicine)

CLI Fellows

De Community for Learning & Innovation (CLI) organiseert in samenwerking met de faculteiten projecten op het gebied van docentprofessionalisering, innovatie van (online) onderwijs, onderzoek naar onderwijs en students-4-studentsprojecten. Ter ondersteuning van deze projecten biedt de CLI faculteiten de mogelijkheid om een CLI Research Fellow aan te stellen. De CLI Fellowshipszijn toegekend aan:

Dr. Melodine Sommier (ESHCC), dr. Ana Vasques (EUC) en dr. Yijing Wang (ESHCC) delen een fellowship.

Dr. Mary Dankbaar  (Erasmus MC)
Dr. Laura Zwaan       (Erasmus MC)
Prof. dr. Sabine Severiens (ESSB)
Dr. Marisela Martinez Claros (ESSB)
Prof. dr. Michaela Schippers  (RSM) 
Dr. Maciej Szymanowski  (RSM) 
Dr. Lonneke de Meijer (ESSB)
Dr. Isabel Awad Cherit      (ESHCC)
Dr. Marloes Nederhand      (ESSB)
Dr. Margot van Wermeskerken    (Erasmus MC)
Dr. Ida J. Korfage (Erasmus MC)
Drs. Robbert Goverts (ESSB)
Dr. Gera Noordzij   (EUC)
Prof. dr. Gijsbert Oonk      (ESHCC)

Andere nationale en internationale beurzen

Veel EUR-onderzoekers hebben andere nationale of internationale beurzen verworven of zijn partner in (inter)nationale consortia. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Dr. Brian Godor (ESSB) kreeg een Erasmus+ Beurs voor zijn FAIRPLAY-project, waarmee hij de maatschappelijke impact van voetbal onderzoekt en de manier waarop voetbal jongeren veerkrachtiger kan maken.
  • Prof. dr. Han van Ruler (ESPhil) ontving een NWO Open Competitie-SGW-beurs. Deze beurs stimuleert excellent, vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen. In dit onderzoek werkt Van Ruler samen met dr. Erik-Jan Bos, historicus van de vroeg moderne filosofie en de 17e eeuwse republiek aan de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus School of Philosophy. Hij is expert op het gebied van de Franse filosoof en wetenschapper René Descartes en zijn tijdgenoten.
  • ECWO (Erasmus Center for Women and Organisations) en het Diversity & Inclusion Office van de EUR zijn partner in het EQUAL4EUROPE project, gehonoreerd onder het Horizon2020-programma ‘Supporting research organisations to implement gender equality plans’.

Volgend hoofdstuk: Bijlage 3: Overzicht opleidingen