Spring naar inhoud

Bijlage 7: Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen

ABD

Algemene Bestuursdienst

ACE

Academic Center of Excellence

AOE

administratie organisatorische eenheid

ATLAS

Association of Transnational Law Schools

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AZ

Algemene Zaken

bama

bachelor-master

BKO

Basiskwalificatie Onderwijs

BSA

Bindend studieadvies

Bsik

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

CDHO

Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

CEPHIR

Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area

CIP

Career in Progress

CLI

Community for Learning & Innovation

CPC

Corporate Planning and Control

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CvB

College van Bestuur

CWI

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

DRIFT

Dutch Research Institute for Transitions

ECE

Erasmus Centre for Entrepreneurship

ECLC

Erasmus China Law Center

ECSP

Erasmus Centre for Strategic Philanthropy

ECTS

European Credit Transfer System

ECV

Erasmus Centre for Valorisation

EDLE

European Doctorate in Law and Economics

EDSC

Erasmus Data Service Centre

EEPI

Erasmus Electronic Publishing Initiative

EER

Erasmus Education Research

EGSH

Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities

EGSL

Erasmus Graduate School of Law

EHA

Erasmus Honours Academy

EHP

Erasmus Honours Programme

EI VCC

Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens

EMDI

Erasmus Migratie en Diversiteit Instituut

ENVH

Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Erasmus MC

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

EREAD

Erasmus MC Research & Education Accomodation Development

ERC

European Research Council

ERIM

Erasmus Research Institute of Management

ERSB

Erasmus Research and Business Support

ESE

Erasmus School of Economics

ESHCC

Erasmus School of History, Culture and Communication

ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management

ESL

Erasmus School of Law

ESNR

European Student Network Rotterdam

ESPhil

Erasmus School of Philosophy

ESSB

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

ESSC

Erasmus Studenten Service Centrum

EUC

Erasmus University College

Eu-HEM

European Master in Health Economics and Management

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

FGG

Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Fte

Fulltime equivalent

GITC

General IT Controls

GUO

Gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

HL

Hoogleraar

HO

Hoger Onderwijs

HOKA

Hoger Onderwijs Kwaliteitsafspraken

HST

Instituut Health Science & Technology

IBA

International Business Administration

IHS

Institute for Housing and Urban Development Studies

IPRC

International Peer Review Committee

ISS

International Institute of Social Studies

ITK

Instellingstoets Kwaliteitszorg

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KWP

Kenniswerkplaats

LDE

Leiden-Delft-Erasmus: samenwerkingsverband drie universiteiten

LEI

Universiteit Leiden

LOL

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

LSH

Life Science & Health

LTC

Language & Training Centre

MMAPP

Mundus Master program in Public Policy

MO

Medewerkersonderzoek

MOOC

Massive Open Online Course

NIHES

Netherlands Institute For Health Sciences

NOA

Nationaal Onderwijs Akkoord

NRO

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

NWA

Nationale Wetenschapsagenda 

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OBP

Ondersteunend- en beheerpersoneel

OCW

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OECR

Onderwijskundig Expertisecentrum Rotterdam

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PoR

Port of Rotterdam

QANU

Quality Assurance Netherlands Universities

R&O

Resultaat- en Ontwikkelingscyclus

RDO

Research Development Office

REI

Research Excellence Initiative

Risbo

Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk Beleidsonderzoek

RSM

Rotterdam School of Management, Erasmus University

RSO

Research Support Office

RvT

Raad van Toezicht

SDG

Sustainable Development Goals

SEP

Standaard Evaluatie Protocol

SKO

Senior Kwalificatie Onderwijs

SPP

Strategische Personeelsplanning

SSC

Shared Service Centre

SSH

Stichting Studenten Huisvesting

TOP

Trainings- en Ontwikkelplatform

TTO

Technology Transfer Office

TUD

Technische Universiteit Delft

UB

Universiteitsbibliotheek

UD

Universitair docent

UHD

Universitair hoofddocent

UNSDG

United Nations Sustainable Development Goals

UR

Universiteitsraad

USC

University Support Centre

VJE

Voorbereidend Jaar Erasmus

VSNU

Vereniging van Nederlandse Universiteiten

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WFHW

Wet aangaande Financiering Hoger Onderwijs

WHOO

Wet op Hoger Onderwijs en Onderzoek

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WP

Wetenschappelijk personeel

ZonMW

Zorgonderzoek Nederland en Medische Wetenschappen