Spring naar inhoud

Inleiding

The Erasmian Way

In 2019 vierden we tijdens onze dies natalis dat ‘onze’ professor Jan Tinbergen vijftig jaar geleden de Nobelprijs voor de Economie ontving. Een prominent gezelschap blikte terug op zijn academische verdiensten en maatschappelijk geëngageerde gedachtengoed. Onder hen waren Nobelprijswinnaar Economie 2019 prof. Esther Duflo en minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Voor de Erasmus Universiteit (EUR) is het werk van Tinbergen nog steeds relevant. Net als hij neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Lokaal, in Rotterdam en internationaal. Denk aan de technologisering van de maatschappij, geopolitieke verschuivingen, migratie, ethische vraagstukken, de wijze waarop markten werken, onderzoek naar ongelijkheid, de toekomst van de stad, sociale cohesie en samenwerking in Europa.

De complexiteit van dergelijke moderne maatschappelijke vraagstukken dwingt tot het samensmelten – de convergentie - van traditionele alfa-, bèta- en gammawetenschappen in nieuwe wetenschapsgebieden.

De notie dat convergentie noodzakelijk is voor de maatschappelijke impact van het onderwijs en onderzoek aan de EUR staat centraal in onze strategie 2024 die we dit jaar tijdens de opening van het academisch jaar presenteerden. Alleen in verbinding met anderen - andere disciplines, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, alumni - zijn we in staat een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen.

Gezien onze status als kennisinstellingen in de wereldtop en onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt intensivering van de samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en EUR voor de hand. De afgelopen jaren wisten onderzoekers en docenten elkaar al goed te vinden in de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en het samenwerkingsverband Medical Delta (incl. Erasmus MC en LUMC). Die samenwerking kan worden geïntensiveerd en opgeschaald. We onderzochten in 2019 hoe we deze convergentie inhoudelijk en organisatorisch kunnen vormgegeven in een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsstrategie. De instellingen trekken daarin soms met zijn vijven op, maar werken op verschillende onderwerpen ook met twee of drie samen als dat inhoud versterkt of snelheid bevordert.

Ook internationaal zochten we nieuwe samenwerking. De EUR werd als eerste Nederlandse universiteit lid van de European University Foundation (EUF). Doel van dit netwerk van twintig universiteiten is het versnellen van de modernisering van het hoger onderwijs in Europa. Diversiteit en sociale rechtvaardigheid staan hierin centraal.

We namen afscheid van enkele van onze bestuurders en verwelkomden anderen. Kristel Baele nam afscheid als voorzitter van het College van Bestuur. Prof. dr. Ansgar Richter werd benoemd als decaan van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij volgt prof. dr. Steef van de Velde op. Dr. Gabriele Jacobs werd benoemd tot decaan van het Erasmus University College (EUC). Zij volgt de huidige interim-decaan prof. dr. Wim Hafkamp op. Na ruim 12 jaar legde prof. dr. Philip Hans Franses zijn functie neer als decaan van Erasmus School of Economics. Prof. Frank van der Duijn Schouten nam zijn plaats in als interim-decaan.

We bouwden ook in 2019 door aan een diverse, inclusieve en veilige werk- en leeromgeving op onze universiteit. Om te stimuleren dat in 2025 minstens 25 procent van onze hoogleraren vrouw is, lanceerden we ‘25/25’, een programma dat getalenteerde vrouwelijke universitair docenten en universitair hoofddocenten in staat stelt de volgende stap in hun professionele carrière te zetten. Een ander voorbeeld: omdat we het belangrijk vinden dat onze studenten met een functiebeperking dezelfde kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen als andere studenten, tekenden we de intentieverklaring voor studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Ook in bredere zin had het welzijn en de veiligheid van onze studenten onze aandacht. We ontwikkelden samen met Rotterdamse gezondheidsorganisaties een welzijnsbeleid waarin studenten on- en offline, individueel en samen kunnen werken aan de preventie en behandeling van stressgerelateerde klachten.

Tinbergens werk kenmerkt zich in veel opzichten door de waarden van één van de grootste denkers van Europa: Desiderius Erasmus. Onze naamgever. Zijn nalatenschap kleurt de manier waarop wij denken en doen en ook hoe wij worden gezien. Het vormt onze gezamenlijke identiteit. Kenmerkend voor Erasmus waren zijn grote wetenschappelijke eruditie, kritische betrokkenheid, liefde voor de dialoog, wereldburgerschap en onafhankelijke manier van denken. Deze kwaliteiten zijn de toetsstenen voor wie wij zijn en willen zijn. We noemen dat ‘The Erasmian Way’.

Hans Smits, voorzitter College van Bestuur

Volgend hoofdstuk: 1 Bericht van de Raad van Toezicht